• 002.JPG
  • 004.JPG
  • 005_U.jpg
  • 011.JPG
  • 016.JPG
  • 017-U.jpg
  • 018.JPG
  • 019.JPG
  • KIF_0769.JPG
  • Obrazek1.jpg

Seminář Rekonstrukce a prezentace archeologických objektů 2023 se koná ve dnech 17. - 19. listopadu 2023

Vážení přátelé.

Dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali k účasti na semináři zaměřenému na experimentální archeologii, prezentaci a interpretaci archeologických nálezů a vztahu archeologie a veřejnosti - „Rekonstrukce a prezentace archeologických objektů“.
Seminář spolupořádá Česká archeologická společnost, odborná pracovní skupina experimentální archeologie a Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou.
Program a tematické okruhy jsou již tradičně velmi široké. Účast na semináři tradičně přislíbili kolegové z Polska a Slovenska a Slovinska.

Tematické okruhy:
- Archeologické experimenty
- Problematika muzeí v přírodě
- Vědecké rekonstrukce archeologických objektů
- Prezentace a popularizace oboru
- Zprávy z činnosti organizací
- Zkušenosti ze zahraničních pracovišť
- Metodické příspěvky
- Praktické ukázky (workshop)

Seminář se uskuteční v prostorách „Chaty Jedlová“ v Deštném v Orlických horách - Jedlové ve dnech 17.—19. listopadu 2023. Účastnický poplatek 1800,- v sobě zahrnuje ubytování, stravu, organizační poplatek, ,..... . Pro studenty je snížený účastnický poplatek ve výši 1200,- Kč.

Těšíme se na Vaši účast

B. Dragoun